माहिती WALMI AURANGABAD

अथर्व वेदने "जमिनीने आम्हाला आत येऊ द्या" म्हणून जमीन आणि पाण्याचे महत्त्व वर्णन केले आहे आपल्या समृद्धीने ज्या समृद्ध भागाचा आनंद घेतला त्या समृद्ध भागाचा महासागर, महान नद्या आणि इतर प्रकारचे पाणी, जे कारणीभूत असतात आणि वेगळे उत्पादन करतात प्रकारचे धान्य आणि इतर वनस्पती, आणि सर्व श्वासोच्छ्वास आणि हलवून पोषण करतात सजीव". अधिक माहिती